کدام خطوط هوایی ایران، بیشترین تاخیر را دارند؟

اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی گروه آمارهای هوانوردی و فرودگاهی، تاخیر پروازهای برنامه ای مسافری در شهریورماه امسال را بر اساس تفکیک شرکت های هواپیمایی اعلام کرد.

بر اساس این آمار در شهریورماه امسال 22 هزار و 431 پرواز خروجی صورت گرفته است که تعداد 10 هزار و 461 پرواز بیش از 30 دقیقه تاخیر داشتند و مجموع تاخیرهای بیش از 30 دقیقه این پروازها برابر با 829 هزار و 106 دقیقه بوده است.

در شهریورماه امسال 22 هزار و 43‍1 پرواز خروجی در فرودگاه های ایران برقرار شد که 10 هزار و 461 سورتی آن با تاخیر 30 دقیقه و بیشتر صورت گرفت. بنابر این گزارش شرکت هواپیمایی ایران ایر با تعداد 10 هزار و 461 پرواز و آتا با 1 هزار و 21 پرواز بیش از 30 دقیقه بیش ترین تاخیر را داشتند و شرکت هواپیمایی ماهان نیز تعداد 948 پرواز را با زمان تاخیر بیش از 30 دقیقه برقرار کرد و رکورد کمترین تاخیر را به ثبت رساند.

در شهریورماه امسال، شرکت هواپیمایی ایران ایر 2 هزار و 736 پرواز خروجی داشته که تعداد 1 هزار و 573 پرواز آن تاخیر داشته است. همچنین شرکت هواپیمایی آتا 1 هزار و 784 پرواز خروجی داشته که 1 هزار و 21 پرواز آن تاخیر داشته است. این دو ایرلاین 57 درصد بیشترین پروازهای خروجی تاخیردار 30 دقیقه و بیشتر نسبت به کل پروازهای خروجی انجام شده در شهریورماه را به خود اختصاص دادند.

شرکت هواپیمایی زاگرس 2 هزار و 213 پرواز خروجی در شهریورماه امسال برقرار کرده است که تعداد 1 هزار و 132 فروند آن ها با تاخیر 30 دقیقه و بیشتر مواجه شدند. بنابراین این ایرلاین با 51 درصد رتبه دوم پروازهای خروجی تاخیردار را از آن خود کرد.

همچنین شرکت هواپیمایی اترک ایر در شهریورماه 140 پرواز برقرار کرد که 70 سورتی آن با تاخیر بیش از 30 دقیقه رو به رو شد. همچنین 1 هزار و 502 پرواز شرکت هواپیمایی آسمان از مجموع 3 هزار و 14 پرواز خروجی آن در شهریورماه تاخیردار محسوب می شوند. بر اساس آمار، شرکت های اترک ایر و آسمان با 50 درصد شاخص تاخیر 30 دقیقه و بیشتر در پله سوم شرکت های هواپیمایی تاخیردار قرار گرفتند.

شرکت هواپیمایی ایرتور 940 پرواز خروجی برقرار کرد که 461 فروند آن تاخیر بیش از 30 دقیقه داشتند. بنابراین این هواپیمایی با 49 درصد شاخص تاخیر 30 دقیقه و بیشتر در رتبه چهارم قرار گرفت.

شرکت هواپیمایی پویا ایر نیز از 23 پرواز خروجی 11 پرواز را با تاخیر برقرار کرد. این ایرلاین نیز با 48 درصد شاخص تاخیر 30 دقیقه و بیشتر رتبه پنجم را به خود اختصاص داد.

همچنین هواپیمایی کاسپین 1 هزار و 580 پرواز خروجی داشت که 724 پرواز آن تاخیر داشت. این آمار حاکی از 46 درصد شاخص تاخیر 30 دقیقه و بیشتر بوده که آن را در رتبه ششم قرار می دهد.

هواپیمایی تابان از 1 هزار و 722 پرواز خروجی با 773 پرواز تاخیری مواجه شد و هواپیمایی معراج نیز از 619 پرواز خروجی تعداد 277 پرواز را با تاخیر بیش از 30 دقیقه برقرار کرد. این دو ایرلاین به طور مشترک دارای 45درصد شاخص تاخیر 30 دقیقه و بیشتر بوده که در رتبه هفتم قرار گرفتند.

شرکت هواپیمایی قشم ایر 1 هزار و 882 پرواز خروجی داشته که 834 پرواز آن تاخیر بیش از 30 دقیقه داشتند. همچنین شرکت هواپیمایی کیش ایر 1 هزار و 762 پرواز خروجی برقرار کرده که تعداد 768 پرواز آن از تاخیر بیش از 30 دقیقه رنج می بردند. این دو ایرلاین با 44 درصد شاخص تاخیر 30 دقیقه و بیشتر در رتبه هشتم قرار گرفتند.

شرکت هواپیمایی نفت نیز از مجموع 953 پرواز خروجی خود 367 پروازش با تاخیر بیش از 30 دقیقه صورت گرفته است. این آمار 39 درصد شاخص تاخیر 30 دقیقه و بیشتر را نشان می دهد که این هواپیمایی را در رتبه نهم قرار می دهد.

شرکت هواپیمایی ماهان با برقراری 3 هزار و 63 پرواز، تعداد 948 پرواز آن با زمان تاخیر بیش از 30 دقیقه صورت گرفتند. در حقیقت 31 درصد شاخص تاخیر 30 دقیقه و بیشتر آن را در رتبه دهم قرار داد و به نوعی پروازهای خروجی این شرکت هواپیمایی کمترین تاخیر را در میان 14 ایرلاین داخلی داشته است.

منبع:دنیای سفر

دیدگاه‌ خود را بنویسید

گفت و گورا شروع کنید...
سلام! سوالی داشتید؟
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ میدهیم
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
اشتراک گذاری
اسکرول به بالا