نخجوان

دیدنی های نخجوان، شهر نوح نبی

دیدنی های نخجوان؛ شهر نوح نبی مقاله از : مینا رهبری نخجوان یکی از شهرهای خودمختار جمهوری آذربایجان است که به‌دلیل داشتن مرز مشترک با ایران، یکی از مقاصد پرطرفدار گردشگری  است. این شهر از شهرهای جمهوری آذربایجان و از توابع جمهوری خودمختار نخجوان است. اسناد و مدارک موجود نشان می‌دهد که این شهر ۱۵۰۰ …

دیدنی های نخجوان، شهر نوح نبی Read More »