مهمترین مرجع بین‌المللی گردشگری (اسکال) به ایران بازمی‌گردد

صنعت گردشگری پس از نفت و خودرو به عنوان پردرآمدترین صنعت کشور محسوب می شود و گردشگری ایران در سه دهه اخیر با فراز و نشیب های زیادی روبرو بوده به طوری که در این سال ها این صنعت به رغم داشتن ظرفیت‌های مختلف نتوانسته در حد نام خود ظاهر شود. ایران جزو 10 کشور …

مهمترین مرجع بین‌المللی گردشگری (اسکال) به ایران بازمی‌گردد Read More »