شناسایی فضا های استقراری بیش از 4 هزار سال پیش در قم

محوطه قلی درویش در حاشیه جنوب شرق شهر قم و در ورودی جمکران واقع شده است.
سیامک سرلک سرپرست هیات باستان شناسی منطقه قلی درویش گفت: کاوشهای فصل دهم، با هدف ادامه کاوشهای فصول پیشین مبنی بر شناخت بیشتر و دقیق تر دوره گذار از عصر مفرغ به عصر آهن متمرکز شده است و محدوده زمانی که حدودا از 2000 تا 1500 قبل از میلاد را در بر می گیرد.
به گفته وی این دوران یکی از دوره‌های کم شناخته در مطالعات باستان شناسی ایران، بویژه در حوزه فرهنگی فلات مرکزی به شمار می رود.
سرلک افزود: شواهد و مدارک کاوش در محوطه های عصر مفرغ پایانی مناطق و حوزه های فرهنگی مختلف کشور نیز مبین آنست که اکثر محوطه های این دوره با آغاز هزاره دوم ق.م دچار نوعی افول یا گسست فرهنگی می شوند و به همین دلیل تبیین روند شکل گیری محوطه های عصر آهن I و توجیه و تفسیر چگونگی تحولات فرهنگی در پایان عصر مفرغ و آغاز عصر آهن، یکی از چالش های مطالعاتی این دوره محسوب می شود.
به گفته این باستان شناس در وضعیت فعلی مهمترین نظرات ارائه شده در این رابطه بر دو فرضیه اصلی متکی است که یکی منشا فرهنگهای عصر آهن آغازین را در بطن فرهنگهای عصر مفرغ پایانی جستجو می کند و به تعبیر دیگر به تطور درون فرهنگی گرایش دارد .
وی افزود: فرضیه دیگر به دگرگونی فرهنگی و تمایز بین این دو قائل است و منشا فرهنگی عصر آهن آغازین را مستقل از فرهنگهای عصر مفرغ جدید می داند.
وی در ادامه گفت: مجموع مدارک و شواهد به دست آمده از این دوره می تواند آگاهی های موجود در ارتباط با تبیین چگونگی روند تحولات فرهنگی پایان عصر مفرغ و آغاز عصر آهن را افزایش دهد.
سرلک تصریح کرد در فصل دهم، همچنین مراحل حفاظت و مرمت بقایای معماری به دست آمده از فصل های گذشته دردست انجام است.
مجوز کاوش وشناسایی محوطه قلی درویش جمکران قم توسط رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری صادر شده است.

به نقل از : خبرگزاری میراث فرهنگی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

گفت و گورا شروع کنید...
سلام! سوالی داشتید؟
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ میدهیم
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
اشتراک گذاری
اسکرول به بالا