شناسایی و ثبت 50 اثر باستانی درمحدوده سد امام حسن و بند حلوان

  ایمان مصطفی پور سرپرست هیات نجات بخشی این منطقه گفت: وسعت محدوده بررسی حدود 6 کیلومتر مربع است که تمام آن بصورت پیمایشی بررسی شده است.

وی افزود: ازمنظر تاریخ گذاری 27محوطه مربوط به دوران پارینه سنگی بوده و این محوطه‌ها درعمده موارد دارای پراکندگی کم تا زیاد مصنوعات سنگی هستند.

این باستان شناس گفت: 8تپه و 5محوطه با پراکندگی سفال ، 8 گورستان از دوران اسلامی و 4 استقرار عشایری نیز سایر آثار بدست آمده را تشکیل می دهند.

به گفته وی از میان تمام آثار 2 مورد هم پراکندگی سفال و هم پراکندگی ابزاردارند (محوطه‌های 032و042) که محوطه ( 032) از اثار بسیار شاخصی به لحاظ معماری و سفال برخوردار است همچنین تمام محوطه‌های دارای سفال به جزیک مورد قابل تاریخ گذاری به دوران تاریخی(اشکانی و ساسانی )هستند و تنها نمونه باقی مانده ( 036)نیز مربوط به دوران اسلامی ( اسلامی متاخر ) است.

مصطفی پور با اشاره به اینکه مهمترین مساله، تخریبهای حاصل از طرح عمرانی است، گفت: خوشبختانه بخش عمده آثار شناسایی شده درمحدوده ای قرار دارند که خطری از سوی طرح عمرانی آب رسانی متوجه آنها نیست اما تعدادی از محوطه‌ها یا درمخزن سد امام حسن و بند حلوان قرار می گیرند و یا در اثر ساخت تونل انتقال آب در معرض تهدید مستقیم قرار دارند.

وی با اشاره به قرارگرفتن شواهد سفالی دوران تاریخی و اسلامی در محدوده مخزن آب گفت: از این 3 مورد، 2 محوطه با پراکندگی سفال تاریخی، در نزدیکی روستای زرین جو قرار داشته که با شماره‌های ( 015و016) ثبت شدند و همچنین تپه بسیار بزرگی با بستر طبیعی با شواهد معماری سنگی بر سطح و سفال های تاریخی اسلامی که در نزدیگی روستای بطیار احمد قرار داشته وبا نام تپه برز شناخته می شود.

مصطفی پور درادامه گفت: محوطه درمعرض تخریب دیگر دراین بخش تپه زرین جو (005) با شواهد تاریخی سنگی و سفال تاریخی است که روبروی ورودی تونل انتقال آب بازی دراز ( تونل غربی) قرار دارد که متاسفانه جاده خاکی عبور ومرور وسایل نقلیه کارگاه تونل از عرصه محوطه عبور کرده و علاوه برآن شرکت پیمانکار برای دپو خاک حاصل از حفرتونل از بخشی از سطح و دامنه غربی تپه استقاده می کند.

این باستان شناس افزود: در محدوده سد امام حسن 8 اثر در محدوده مخزن سدقراردارند که از این تعداد یک مورد استقرار عشایری، 3 گورستان اسلامی، 2 محوطه با پراکندگی مصنوعات سنگی و 2 تپه با پراکندگی سفال است که از این میان محوطه ( 023) دارای آثار جالب توجه معماری سنگی و سفال از دوره‌های اشکانی، ساسانی و اسلامی بوده و متاسفانه علاوه بر غرق شدن، حفریات غیرمجاز نیز خطر دیگری است که محوطه را تهدید می کند.

مصطفی پور با اشاره به شناسایی 22چاله حفاری بر سطح تپه هنگام بررسی افزود: درمحدوده خروجی تونل انتقال آب بازی دراز یک محوطه ( 031) با پراکندگی سفال تاریخی بعلت احداث جاده در زمان جنگ و نیز خاکبرداری جدید تخریب شده است .

به گفته وی در این محدوده همچنین یک محوطه بسیار جالب توجه (032) با آثار معماری سنگی و سفال‌های دوره‌های اشکانی، ساسانی و اسلامی و نیز پراکندگی مصنوعات سنگی وجوددارد که هرچند تاکنون در چارچوب پروژه گرمسیری درمعرض تخریب قرار نگرفته اما از دستبرد حفاران غیرمجاز مصون نمانده است.

وی گفت: کارگاه تونل انتقال آب بازی دراز نیز قبل از انجام هرگونه بررسی تمام محدوده آن توسط شرکت پیمانکار تسطیح شده وساخت و ساز مجموعه مسکونی و کارگاهی شرکت در آن انجام گرفته بود و برهمین اساس هنگام بازدید تیم بررسی جایی برای بررسی باقی نمانده بود.

به نقل از : خبرگزاری میراث فرهنگی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

گفت و گورا شروع کنید...
سلام! سوالی داشتید؟
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ میدهیم
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
اشتراک گذاری
اسکرول به بالا