نخبگان، گروه هدف در گردشگری عربستان می‌شوند

به اتکای تنها 4 اثر فقیر ثبت شده در فهرست جهانی یونسکو؛ نخبگان، گروه هدف در گردشگری عربستان می‌شوند عربستان در پاسخ به محدودیت‌های مذهبی واصول فرهنگی در جذب انبوه گردشگران خارجی، به اتکای 4 میراث جهانی خود قصد دارد به جای گردشگری انبوه، گردشگری نخبگان را دراین کشورترویج کند. درشرایطی که ایران با برخورداری …

نخبگان، گروه هدف در گردشگری عربستان می‌شوند Read More »