کدام ایرلاین‌های ترکیه در پروازهای داخلی ترکیه فعالیت دارند؟

در پروازهای داخلی ترکیه ایرلاین هایی مثل ترکیش، پگاسوس و سان اکسپرس فعالیت دارند. ایرلاین های ترکیه را بشناسید.